دکتر بابک فرهت

دکتر بابک فرهت - وازکتومی - واریکوسل - سیستوسکوپی در تبریز

متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

 • واریکوسل
 • واریکوسل یا واریس وریدهای بیضه،از شایعترین بیماری آقایان حسوب میشود بطوریکه شیوع آن در جوانان حدود 15%میباشد.

 • واریکوسل در اغلب موارد بدون علامت بوده و بندرت سبب بروز درد بیضه میشود که غالبا شدت آن کم بوده و بیشتر حینِ ایستادن یا پیاده روی طولانی مدت وانجام فعالیت های فیزیکی یا ورزش سنگین ایجاد میشود.

 • علت اصلی واریکوسل ناشناخته است،لیکن اختلال عملکرد در دریچه های لانه کبوتری وریدهای بیضه که مانع از جریان روبه بالای خون در وریدهای بیضه میشود،بعنوان علت اصلی آن مطرح میشود.(همانند واریس ساق پا در خانم ها).این امر سبب رکود خون در وریدهای بیضه میشود که در موارد شدید بصورت یک کیسه پراز کرم از ورای پوست کیسه بیضه قابل رویت است.

 • همین امر منجربه بالا رفتن دمایِ بیضه شده و همراه با اثر فشاری توده عروقی بر بیضه هاوکمبود اکسیژن ناشی از رکود خون دروریدهایبیضه،میتواند منجربه بروز اختلال در اسپرم سازی و ایجاد ناباروری در مردان شود.هرچند که اغلب مردان مبتلا به واریکوسل از لحاظ باروری مشکلی ندارند ولی حدود 1/3مبتلایان به واریکوسل خصوصابا درجه بالا(درجه 2یا3)منجربه ناباروری میشود.درواقع شایع ترین علت ناباروری مرداندر70الی 90درصد موارد،واریکوسل میباشد.

 • واریکوسل در 90% موارد در سمت چپ بوده ودر 10% موارد،دوطرفه میباشد.

 • درمان واریکوسل صرفا جراحی بوده و فقط در مواردی انجام میشودکه یا منجربه ناباروری مرد ویا سبب کاهش سایز بیضه(بیش از 20% حجم بیضه نسبت به سمت مقابل)شده باشد.

 • جراحی،بندرت بخاطردردهای شدید راجعه ومزمن صورت میپذیرد.

 • روش های جراحی متعددی برای واریکوسل وجود داردکه بهترین وموفقیت آمیزترین روش آن،جراحی میکروسکوپیک میباشدکه در آن بااستفاده از میکروسکوپ چشمی یا لوپ وبزرگنمایی،تمامی وریدهای واریسی شده بیضه،شناسایی وبسته میشوند ودرعین حال شریان اصلی بیضه و اعصاب و عروق لنفاوی آن حفظ میشود.

 • میانگین موفقیت این روش دراصلاح کیفیت آب منی،حدود 70الی 80 درصد بوده ودر 60درصد موارد تایکسال بعد ازعمل منجربه بچه دارشدن میگردد.

 • عوارض این روش بسیار کم بوده وشامل عود(کمتر از 10% موارد)،هیدروسل یا آب آوردن دور بیضه ( حدود 7% موارد) میباشد.کرختی پوست بیضه و کشاله ران ودردهای عصبی بعدازعمل( ناشی از قطع عصب)،نادر بوده وغالبا با درمان دارویی قابل کنترل میباشد.